Ubezpieczenia

Aneks nr 5 do Umowy Generalnej Compensa, który wchodzi w życie od 01.03.2020


Wniosek o zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie (04/2019)
Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN
PROGRAM EMERYT dla emerytów i członków ich rodziny


Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group


Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

do edytowania