Ubezpieczenia

Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie ( Dla Członka rodziny)

 

WZÓR jak wypełnić Deklarację zgody grupowego ubezpieczenia na życie ( Dla Członka rodziny)

 

Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie ( Dla Pracownika )

 

WZÓR jak wypełnić Deklarację zgody grupowego ubezpieczenia na życie ( Dla Pracownika)

 

Umowa Generalna zawarta w dniu 29 września 2014 roku pomiędzy: ZZS „Florian” Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
a Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group