Jak będzie wyglądać podwyżka w PSP zaplanowana na 2020 rok

Spotkanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

Spotkaniu przewodniczył:
bryg. Andrzej BARTKOWIAK – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Stronę służbową reprezentowali również:

mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Tomasz ZAJĄC – p.o. Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
st. bryg. Piotr STRAWA – Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
Pan Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP;
bryg. Rafał ADAMIEC – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Stronę społeczną reprezentowali:
Pan Bartłomiej MICKIEWICZ – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Paweł DELA – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Krzysztof OLEKSAK – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Krzysztof JĘDRACHOWICZ – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Paweł BOREK – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat.

Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.
Zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *