Mundurowa modernizacja podpisana przez prezydenta. Zakłada m.in. podwyżkę uposażeń

Prezydent Andrzej Duda 22 grudnia podpisał ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, a więc to już prawie koniec legislacyjnego sprintu związanego z wprowadzeniem nowej mundurowej modernizacji. Ta, choć z rocznym opóźnieniem, kiedy trafiła już do parlamentu została przeprocedowana ekspresowo i nie przeszkodził w tym nawet fakt, że dopiero na etapie prac w Sejmie do projektu pierwotnie dotyczącego służb podległych MSWiA, dopisano Służbę Więzienną. Oba programy modernizacji, zawarte w jednej ustawie, ruszą 1 stycznia, a w ramach przewidzianych wydatków, oprócz inwestycji i zakupów, dla funkcjonariuszy przewidziano też podwyżkę uposażenia.

Na nową ustawę modernizacyjną funkcjonariusze czekać musieli rok dłużej niż pierwotnie zakładano, ale programy zakładające pokaźny zastrzyk finansowy dla służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej ostatecznie ruszą od 1 stycznia 2022 roku. Pewną nowością w tej edycji mundurowej modernizacji jest to, że jedna ustawa obejmuje dwa programy – ten przewidziany dla służb podległych MSWiA i ten dla nadzorowanej przez resort sprawiedliwości Służby Więziennej. Przez kolejne 4 lata do formacji tych trafi niemal 12 mld złotych, z czego ponad 10 mld złotych do służb MSWiA i blisko 1,9 mld złotych do Służby Więziennej. Największym beneficjentem modernizacji będzie policja, która do wydania będzie miała ponad 6,4 mld złotych. Inne służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji otrzymają odpowiednio: Państwowa Straż Pożarna – ponad 1,9 mld złotych, Straż Graniczna – ponad 1,4 mld złotych, a Służba Ochrony Państwa – 214 mln złotych. Dodana na etapie prac w Sejmie do ustawy Służba Więzienna, na modernizację mieć będzie prawie 1,9 mld złotych.

Czytaj więcej, żródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-modernizacja-podpisana-przez-prezydenta-zaklada-min-podwyzke-uposazen?

Foto: KPRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *