KOMUNIKAT z posiedzenia Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 12 października 2022 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Na spotkaniu uzgodniono stanowisko Federacji wobec aktualnej sytuacji socjalno-prawnej w służbach mundurowych.

Uzgodniono stanowisko, które Federacja zamierza przedłożyć stronie służbowej. Postulujemy:

1. Waloryzację uposażeń funkcjonariuszy na poziomie 20%;

2. Wprowadzenie dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Nadwiślański Oddział SG);

3. Ustanowienie stałej, corocznej, waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i zwiększanie jej plus 1%.

Federacja przyjęła z dezaprobatą koncepcję niewliczania proponowanego nowego dodatku stażowego do emerytury.

Pomysł naliczania waloryzacji uposażeń od 01 marca 2023 roku, Federacja ocenia negatywnie.

W przypadku braku konstruktywnej reakcji strony służbowej na przedstawione przez nas stanowisko, jesteśmy przygotowani do podjęcia akcji protestacyjnej w obrębie formacji mundurowych zrzeszonych w naszej Federacji.

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych gorąco solidaryzuje się z Akcją Protestacyjną, prowadzoną przez Związek Zawodowy Strażaków „Florian”.

W trakcie spotkania dokonano oceny współpracy organizacji związkowych w ramach Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zebrani jednomyślnie uznali, że przebiega ona na poziomie bardzo dobrym.

Przewodniczący MF ZZSM

Dariusz Łazarczyk

Źródło: http://mfzzsm.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *