Komunikat ZK ZZS Florian (dot. spotkania w MSWiA)


“Porozumienie wymaga dodatkowych środków”

28 listopada br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych po raz kolejny spotkali się z Maciejem Wąsikiem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych I Administracji.

Wiceminister przedstawił trzy warianty podziału środków finansowych
z przeznaczeniem na tzw. dodatki stażowe dla strażaków ze stażem służby
w przedziale 15 -25 lat. W ocenie reprezentantów Federacji, propozycje te w dalszym ciągu nie są wystarczające, aby powstrzymać falę odejść funkcjonariuszy ze służb podległych resortowi.

Podczas spotkania związkowcy podkreślili, że do osiągnięcia porozumienia
potrzebne są dodatkowe środki, które Rząd musi znaleźć, jeśli do rozwiązania problemu chce podejść odpowiedzialnie. Uzasadniając swoje oczekiwania zwrócili uwagę na decyzję Ministra Obrony Narodowej, który dla żołnierzy załatwił podwyższenie dodatków służbowych na poziomie 450 zł miesięcznie.

Przedstawiciele Federacji podkreślili, że na taką decyzje będą czekać do końca tygodnia.

ZZS Florian w spotkaniu reprezentował Kolega Łukasz Kunek,
przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Florian.


Biuro Prasowe ZK ZZS Florian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *