Posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „ Florian” w dniu 6 grudnia 2022 r.

W dniu 6 grudnia 2022 r. w Różanie pow. Maków Mazowiecki odbyło się Posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „ Florian”. W posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Zarządów Terenowych oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Podczas posiedzenia procedowano następujące kwestie:

  • Sposoby zaostrzenia akcji protestacyjnej zgodnie ze Statutem Związku oraz Ustawą o Związkach Zawodowych;
  • Wypłaty nagród z funduszu nagrodowego za wykonywanie remontów i prac gospodarczych;
  • Stanu przygotowania stref czystych i brudnych w Komendach Powiatowych zgodnie z nowelizowanym Rozporządzeniem BHP oraz brakach strażaków w sprzęcie ochrony indywidualnej;
  • Akcji inwentaryzacji schronów.

W kolejnej części posiedzenia odbyło się spotkanie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

Panem st.bryg. Jarosławem Piotrowskim, a następnie z Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS „Florian” kol.Łukaszem Kunek, z którym omówiono propozycję Rządu proponowanych podwyżek płac i świadczeń pracowniczych przedstawionych przez Ministerstwo na spotkaniu w dniu 5 grudnia 2022 r.

Ponadto na posiedzeniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego:

  • Podjęto 6 uchwał dot. pomocy finansowej dla członków ZZS Florian z  terenu Województwa Mazowieckiego;
  • Podjęto Uchwałę dot. przyznania środków finansowych na paczki świąteczne dla członków Związku;

Na zakończenie posiedzenia odbyło się spotkanie Opłatkowe którego duchowym przewodnikiem był ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski kapelan mazowieckich strażaków w spotkaniu również uczestniczył Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych organizacji związkowych działających w Policji, Straży Granicznej jak również koledzy Przewodniczący struktura wojewódzkich ZZS Florian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *