Jubileusz 25-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

W dniu 16 października 2018 roku Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków Florian obchodził Jubileusz 25-lecia powstania związku na ziemi mazowieckiej.

Z tej okazji w miejscowości Koszelówka odbyło się uroczyste posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. nadbryg. Marek Jasiński zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kol. Tomasz Podolski Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”, kol. Rafał Kruk wiceprzewodniczący Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, kol. Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, kol. Paweł Wysocki Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej, kol. Józef Kuliński Przewodniczący Wielkopolskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Waldemar Bałkowiec Przewodniczący Lubelskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Leszek Kostro Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Krzysztof Wiszniewski Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego ZW ZZS „Florian”, Pan Marek Wierzbicki Prezes Kancelarii Brokerskiej MIG oraz Przewodniczący Zajazdów Terenowych ZZS „Florian” z województwa mazowieckiego.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od podsumowania 25 lat działalności związku Przewodniczący MZW ZZS Florian w swoim wystąpieniu dokonał podsuwania minionych 25 – lat wskazywał również na naszą tożsamość i priorytety, które powinny nam przyświecać w bieżącej działalności związkowej.

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów jubileuszu zostały wręczone wyróżnienia i medale okolicznościowe.

Dariusz Łazarczyk

Przewodniczący

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *