Program Compensy dla PSP. Kompleksowa oferta – foldery, OWU, nowe warianty 2020

Prezentujemy kompleksowy materiał dotyczący Grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów PSP oraz członków ich rodzin w COMPENSA TU na Życie SA. W materiale prezentujemy ofertę PROGRAMU COMPENSY DLA PSP funkcjonująca od 2014 roku wzbogaconą o nowe warianty ubezpieczenia grupowego na życie wraz z opcją POWRÓT DO ZDROWIA DLA PSP.

Istotne rozszerzenia Umowy Generalnej dedykowane nowym wariantom PROGRAMU COMPENSY DLA PSP :

Rozszerzenie definicji całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w następstwie NW o niezdolność do służby w PSP, potwierdzonej orzeczeniem komisji MSWiA
Rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego we wszystkich ryzykach
„Powrót do zdrowia” dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

Podkreślamy iż zapisy Umowy Generalnej PROGRAMU COMPENSY DLA PSP zapewniają odpowiedzialność Ubezpieczyciela m.in.:
W zakresie udziału w aktach terroru, rozruchach społecznych – o ile udział ten wynika z wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
Uprawiania sportów wysokiego ryzyka – amatorsko oraz zawodowo w ramach wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
W zakresie korzystania z jednośladów – w życiu prywatnym i podczas czynności służbowych.

Zasady administrowania PROGRAMU nie ulegają zmianie – aktywne pozostają wszystkie dotychczasowe warianty grupowych ubezpieczeń na życie, moduły NW i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 grudnia 2020 roku zapraszamy do korzystania z dodatkowych wariantów PROGRAMU COMPENSY DLA PSP – pakietów 7-8-9 oraz tzw. WARIANTU OCHRONNEGO.

Bez zmian pozostaje standard obsługi w jednostach PSP jak i zasady aktywacji polis:

 • do aktywacji ubezpieczeń na życie w nowej jednostce PSP wymagany jest łączny udział 20% funkcjonariuszy/pracowników PSP,
 • do aktywacji konkretnego wariantu ubezpieczenia na życie wymagany jest udział 3 funkcjonariuszy/pracowników PSP,
 • do aktywacji ubezpieczeń NW składka 3zł i 6zł wymagany jest udział 3 osób (dla małoletnich dzieci, członków rodziny i funkcjonariuszy/pracowników PSP),
 • do aktywacji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego wymagany jest udział 15% funkcjonariuszy/pracowników PSP,
 • do aktywacji dodatkowego ubezpieczenia NW składka 20zł wymagany jest udział 5 osób (dla dzieci funkcjonariuszy/pracowników PSP w wieku 16-30 lat)
 • kontynuacja ubezpieczenia w PROGRAMIE EMERYT PSP (wariant III składka 65zł, NW za 3zł, 6zł i 20zł) jest możliwa pod warunkiem wcześniejszego 6 miesięcznego uczestnictwa w PROGRAMIE COMPENSY DLA PSP (dla emerytów PSP oraz członków ich rodzin)
 • w ramach GRUPY OTWARTEJ PSP aktywny pozostaje wariant III ze składką 65zł oraz pakiety NW za 3zł, 6zł i 20zł (ubezpieczenie dla funkcjonariuszy i pracownikow PSP oraz członków ich rodzin – w sytuacji kiedy w jednostce PSP nie ma obsługi PROGRAMU COMPENSY DLA PSP).

Odnośnie karencji podkreślamy, że wszystkie osoby ubezpieczone wcześniej w innym grupowym programie na życie PSP (minimum 6 miesięcy uczestnictwa, bez przerwy) korzystają z tzw.” karencji na różnicę sum i ryzyk”, co oznacza, że COMPENSA wypłaca w okresie karencji kwoty właściwe poprzedniej polisie. Ryzyka wypadkowe nie podlegają karencji.

W załączeniu przekazujemy foldery informacyjne:

 • folder główny (warianty 1-6, NNW za 3 zł i 6zł)
 • folder dodatkowego ubezpieczenia NNW za 20zł
 • folder dodatkowych wariantów 2020 (warianty 7-9 oraz ochronny)

oraz OWU.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej kompleksowej oferty PROGRAMU COMPENSY DLA PSP przekazujemy materiały/pliki modułu „Powrót do zdrowia”aktywnego w nowych wariantach ubezpieczenia: 7-9 oraz w wariancie ochronnym.

W załączeniu:

 • PROGRAM COMPENSA DLA PSP folder „Powrót do zdrowia”
 • OWU MultiZdrowie
 • Zestawienie Rekomendowanych Placówek (aktualizacja danych jest dostępna na stronie Ubezpieczyciela)
 • Karta Produktu (materiał ogólny dot. oferty MultiZdrowie – dedykowany stronie Ubezpieczającej)

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Magdalena Nowkuńska

MAGNO IN GROUP Sp. z o.o. | Doradca Zarządu
MIG | Broker Ubezpieczeniowy
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa

t (+48 22) 290 64 10 | f (+48 22) 290 64 10 | m (+48) 504 553 969

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *