Wyższa „mieszkaniówka” w PSP

O tym, że przepisy dotyczące pomocy mieszkaniowej w Państwowej Straży Pożarnej ulec mają zmianie, wiadomo było od dłuższego czasu. MSWiA zobowiązało się do tego jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Projekt korekt, które mają wyrównać stawki świadczeń w PSP do tych obowiązujących w Straży Granicznej i Policji, opublikowano właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

„Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Wprowadzona zostanie również coroczna waloryzacja tych świadczeń” – informowało MSWiA w komunikacie z 5 grudnia 2022 roku. Na projekt zmian w przepisach strażacy czekać musieli jednak ponad 4 miesiące, bowiem na stronach RCL opublikowano go dopiero 7 kwietnia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej został opracowany w związku z koniecznością ujednolicenia unormowań w pragmatykach służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”. W skrócie, chodzi o wysokość środków o jakie ubiegać może się strażak m.in. kupujący mieszkanie lub budujący dom i o to, by były one podobne do tych, jakie przysługują policjantom czy strażnikom granicznym. Dziś obowiązująca stawka – jak podkreślono – nie była zmieniana od 2005 roku. Obecnie wynosi ona niecałe 3 tys. złotych i wzrosnąć ma przeszło dwukrotnie. „Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 6081 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku” – brzmieć ma znowelizowany przepis. Co więcej, kwota pomocy ma być też co roku waloryzowana „o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych”. Pozwoli to uniknąć sytuacji podobnej do tej, z którą do czynienia mamy dziś, kiedy nie uległa zmianie od 18 lat. 

Więcej, źródło: infosecurity24.pl

Fot. PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *