Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji obchodów Dnia Strażaka w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” dla wszystkich strażaków, a w szczególności członków naszego Związku pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, pracowników naszej formacji, Strażaków Ochotników, a także weteranów strażackiej służby składam wyrazy uznania oraz podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Składam serdeczne życzenia awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnionym. Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie w wypełnianiu zadań służbowych oraz godne reprezentowanie naszej formacji i Związku. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji ze służby dla społeczeństwa w tym szczególnie trudnym czasie oraz realizacji planów i zamierzeń.

Niech powszechne uznanie towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Dariusz Łazarczyk
Przewodniczący
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „FLORIAN”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *